Kontakt


Løpskontor - Servicedesk

https://smevold.com/helpdesk

 

Mari G. Schjølberg
Leder hovedkomiteen
e-post: tynset.orientering[at]gmail.com
Mob.: 997 05 462

 

Gro Røsten Oldertrøen
Daglig leder Tynset idrettsforening
e-post: post[at]tynsetidrett.no
Mob.: 918 70 493

VIKTIG INFORMASJON angående harepest

I orienteringsgruppa har vi to leger. De har skrevet følgende informasjon til dere. Det vil også bli gitt grundig informasjon om dette på første lagledermøte.

Harepest (tularemi).   

Det har de siste ukene vært tilfeller av harepest i Nord Østerdalen. Det er funnet døde harer og man har enkelte påviste smittetilfeller hos menneske i regionen. Harepest er en smittsom bakteriesykdom og mennesker smittes gjennom å drikke vann i naturen eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer (avføring). Det er derfor svært viktig at ingen løpere rører døde/skadde harer eller andre smågnagere. Ingen kan drikke noe vann fra naturen, heller ikke fra større elver. Alt vannet som blir servert på drikkestasjoner er selvsagt rent vann. Vi har svært god kvalitet på drikkevannet på Tynset og dette er helt trygt. Det er også viktig å huske på rene hender, AntiBac blir tilgjengelig!

Symptomene på harepest kan ligne influensa og kommer vanligvis 3-5 dager etter smitte (kan variere mellom 1-21 dager). Andre symptomer er plutselig sår på huden/utslett uten forklarlig grunn, øyebetennelse, diare/oppkast eller hovne lymfeknuter. Ved mistanke om smitte/sykdom må lege kontaktes, det finnes god og enkel antibiotikabehandling.

 

 Sponsorer høyre felt

 

Hedmark FK

  Tynset kommune

 

Sparebank1_ostlandet253x60

 

nord-osterdal_kraftlag_sa

 

Cubus

 

Tolga Os Sparebank

 

Revisorkonsult_200x65

  Synnøve hovedlogo

 

alvdal-tynset-sport-logo2018

 

Waagans

 

 Rørosmeieriet

 

Husfliden

SPAR

Runes o-utstyr

 

 Norengros

FIAS_Proff_rgb

 

 

tynset hotel-redigert

 

Glommen skog

 

Møller bil

 

 

Logo-Tynset-farve-og-interior

 

Østa

 

  TynsetOptiske_sponsorlogo